Arrangementer

Her kan du læse om arrangementer og kurser, som Angstforeningen afholder, deltager i og/eller anbefaler.

September

Oktober

Informationsaften om angst og aspergers syndrom, Kolding

Mie LarsenVed psykoterapeut Lene Brøndum Madsen.

Program:

 • Hvad er aspergers syndrom?
 • Hvad er angst?
 • Mie Larsen, 25 år, med aspergers syndrom fortæller
  Mie læser pt. til kandidat i samfundsfag og dansk ved Syddansk Universitet og fortæller om de fordele og udfordringer, som syndromet giver hende i forbindelse med uddannelsen og i livet i øvrigt.
 • Spørgsmål og dialog hele aftenen
Arrangør:  Angstforeningen
Tid:  Onsdag 24. oktober 2018 kl. 19 - 21
Sted:  Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 i Kolding
Entre:  Gratis - alle er velkomne
Tilmelding:  info@leneikolding.dk
Yderligere info:  www.leneikoldring.dk tlf. 3175 8460
Selvskadende adfærd, Aarhus

Hvorfor og hvordan kommer selvskadende adfærd til udtryk? Hvor kan man få hjælp ? Hvilken hjælp kan man få? Og hvordan kan man som forælder hjælpe sit barn? 

Kom og hør en personlig beretning om selvskade. Du kan også blive klogere på, hvad selvskadende adfærd egentlig er, og hvorfor vi skal turde tale om det. 

Du kan opleve:

 • En personlig beretning 
 • Oplæg ved Linda Hardisty Bramsen, ledende overlæge v. Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit U, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center på Aarhus Universitetshospital, Risskov
Arrangør:  Dokk1 og PsykInfo Midt
Tid:  24. oktober klokken 19:00 - 21:30
Sted:  Dokk1, Hack Kampmanns PLads 2, 8000 Aarhus C
Entre:  50 kr.
Tilmelding:  Billetter: https://billet.aarhus.dk/aakb/18988/
Psykisk sårbar: Følelser, berøring og nærhed, Tønder

Vi sætter denne aften fokus på et emne, som ofte er et tabu blandt mange mennesker. Når man får en psykisk sygdom, så påvirkes hele livssituationen – også forholdet til kroppen, berøring og seksualitet.

Dette kan give udfordringer i parforholdet og også i singletilværelsen, hvor man bl.a. kan have et ønske om at få mere berøring og nærhed. Udfordringerne kan opstå på baggrund af den psykiske sårbarhed, men kan også være en bivirkning af medicin og behandlinger – eller et mix af disse. Seksualitet handler ikke kun om erotik, men i lige så høj grad om sensualitet, sanselighed, kontakt, varme og intimitet, hvilket oplægget vil komme ind på.

Seksualvejleder Jytte Fruelund vil holde oplæg om emnet og desuden beskrive den rådgivning og støtte, der kan gives til unge og voksne, som har disse udfordringer. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Jytte Fruelund og sexolog Nicolai Hvidberg Jørgensen, som også vil stå til rådighed.

Arrangør:  SIND Tønder og PsykInfo Tønder
Tid:  Torsdag den 25. oktober kl. 19 - 21
Sted:  Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade 6-10, 6270 Tønder
Entre:  Gratis
Tilmelding:  Tlf. 99 44 45 46 eller https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=57360
PTSD, Vejle

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab. Belastningen kan komme fra begivenheder, man selv har været involveret i eller vidne til.

Mange forbinder PTSD med soldater, der vender hjem fra krig med psykiske ar på sjælen. PTSD kan dog også opstå efter andre typer traumatiserende begivenheder, som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og hvis man er vidne til voldsomme begivenheder.

Psykolog Gunnthora Steingrimsdottir, Angstteamet Lokalpsykiatri Vejle, vil fortælle om symptomerne på PTSD, hvordan diagnosen stilles, og hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Arrangør:  PsykInfo Region Syddanmark
Tid:  Torsdag den 25. oktober kl. 19 - 21
Sted:  Sundhedshuset, Lokalpsykiatrien, Vestre Engvej 51 B, 5 sal, 7100 Vejle
Entre:  Gratis
Tilmelding:  Tlf. 99 44 45 46 eller https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=57361

November

Depression, Horsens

125.000 har en moderat til svær depression, og depression rammer dobbelt så mange kvinder som mænd. 

Hør en personlig beretning om at være i "depressionens land", hvor ”man ikke bare kan tage sig sammen”, men må være tålmodig med sig selv, må lægge sit liv om, tale åbent med sine pårørende, tage medicin og hele tiden være opmærksom på at forebygge tilbagefald. 

Få også fakta om depressionens symptomer, årsager og behandling. 

Du kan opleve:

 • en personlig beretning om depression
 • et fagligt oplæg om depression v. Winnie Abildgaard, psykiatrisk sygeplejerske, Regionspsykiatrien Horsens
Arrangør:  Horsens Kommune, Sund By Horsens og PsykInfo Midt
Tid:  1. november klokken 19:00 - 21:30
Sted:  ASV, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens
Entre:  50 kr.
Tilmelding:  https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=3caaf51c15
Hvorfor så bange? Herning

- om angst og angsthåndtering, når sygdom rammer

Majken Kristine GungeTirsdag den 6. november gæster Majken Kristine Gunge Bedre Psykiatri i Herning med et tankevækkende foredrag om angst.

Majken Kristine Gunge er eksam. psykoterapeut og cand.mag. i dansk og musik. Hun har praksis i Assens, hvor hun bor med sine tre børn.

Foredraget tager afsæt i Majkens egen historie, da hun i 2016 var igennem et længere sygdomsforløb. Samtidig trækker hun på understøttende faglige betragtninger gennem sit arbejde som psykoterapeut.

Majken Kristine Gunge beskriver i foredraget bl.a., hvad angst er. Hvad sker der i kroppen, når vi rammes af angst? Hvordan påvirker angst vores tanker og følelser? Hvad har vi egentlig brug for når angsten fylder i os? Hvordan kan vi arbejde konkret med at slippe angsten i vores hverdag, så frihed, liv og glæde kan begynde at få mere plads indeni?

Foredraget er en blød, ærlig og til tider humoristisk formidling af et ret komplekst og alvorligt emne.

Arrangør:  Bedre Psykiatri Ikast/Brande
Tid:  Tirsdag den 6. november Kl. 19.00 - ca. 21.30
Sted:  Fredensgade 14, 7400 Herning
Entre:  Gratis
Tilmelding:  Ikke nødvendig
Angstens ansigter, Ringsted

Omkring 250.000 danskere lider af angst, så du kender sikkert selv en eller flere, der pga. angst er hæmmet i deres hverdag.

Nogle føler angst i situationer, hvor de er sammen med andre mennesker – de kan fx være bange for ikke at være »gode nok«.

Andre oplever en intens angst, hvor de uden varsel og uden nogen ydre årsag oplever en stærk rædsel. For andre giver angsten sig udslag i tvangstanker og tvangshandlinger, og de gentager de samme ritualer igen og igen, for at slippe for tvangstankerne og angsten.

Til arrangementet kan du høre et fagligt oplæg om forskellige former for angst og om behandling. Derudover kan du høre to forskellige personlige fortællinger om at leve med angst.

Program
Hvad er angst? – Hvordan behandler man angst?
v. Karl Chemnitz, psykolog, Psykiatrisk Klinik Slagelse, Region Sjælland

Vil du se mit smukke ansigt? 
v. Erland Møller, ambassadør i EN AF OS

OCD – Den hemmelige sygdom
v. Carsten Stoemann Rasmussen, ambassadør i EN AF OS

Arrangør:  PsykInfo Region Sjælland og Ringsted Bibliotek
Tid:  Tirsdag d. 27. november 2018 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Anlægspavillonen, Tværallé 5, 4100 Ringsted
Entre:  Gratis
Tilmelding:  Online
Informationsaften om angst, Kolding

Lene Brøndum MadsenVed psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Kom og hør hvad angst er og hvordan den kan behandles, så du får roen og livskvaliteten tilbage. Tag dine nærmeste med, så de bedre kan forstå, hvordan du har det.

Program

 • Mig og min panikangst - min egen historie
 • Hvad er angst? - om forskellige angsttilstande
 • Lukas Enemark fortæller om vejen fri af panikangst og socialfobi
 • Angstbehandling - Kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness
 • Hvordan kan du hjælpe dig selv, når du er angst?
 • Hvordan hjælper du bedst et menneske der er angst?
 • Spørgsmål
Arrangør:  Angstforeningen og Bedre Psykiatri Kolding afd.
Tid:  Onsdag 28. november 2018 kl. 19 - 21.30
Sted:  Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 i Kolding
Entre:  Gratis - alle er velkomne
Tilmelding:  info@leneikolding.dk
Yderligere info:  www.leneikoldring.dk tlf. 3175 8460

HJÆLP! Vi mangler
0
7
9
gaver á 200 kr. inden udgangen af 2018

HjerteSkru på gavometeret, støt vores arbejde og hjælp os ned på 0, så vi kan bevare retten til at modtage gaver, som kan trækkes fra i skat.
Vi takker for dit bidrag!
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739